Main content

  Health Information

  Drug Index


   
             OR

  Select the first letter of a drug below

  Numbers 0-9   Letter A   Letter B   Letter C   Letter D   Letter E   Letter F   Letter G   Letter H   Letter I   Letter J   Letter K   Letter L   Letter M   Letter N   Letter O   Letter P   Letter Q   Letter R   Letter S   Letter T   Letter U   Letter V   Letter W   Letter X   Letter Y   Letter Z  

  Your search for " Z " returned 627 results:

  Z

  Z COF    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Z COF    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z COF (dextromethorphan    (dextromethorphan and guaifenesin)    (dextromethorphan and guaifenesin)

  Z Tuss AC    (codeine)    (codeine)

  Z Tuss AC    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Z Tuss AC (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Z Tuss DM    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Z Tuss DM    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Z Tuss DM    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z Tuss DM    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Z Tuss DM (dextromethorphan    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Z-2-(4-(4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enyl)phenoxy)ethanol    (ospemifene)    (ospemifene)

  Z-Clinz 10    (benzoyl peroxide and clindamycin topical)    (benzoyl peroxide and clindamycin topical)

  Z-Clinz 5    (benzoyl peroxide and clindamycin topical)    (benzoyl peroxide and clindamycin topical)

  Z-Cof 12DM    (dextromethorphan, guaifenesin, and pseudoephedrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and pseudoephedrine)

  Z-Cof DM    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Z-Cof DM    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Z-Cof DM    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z-Cof HC    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Z-Cof HC    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Z-Cof HC    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Z-Cof HC    (chlorpheniramine, hydrocodone, and phenylephrine)    (chlorpheniramine, hydrocodone, and phenylephrine)

  Z-Cof HC    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Z-Cof HCX    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z-Cof HCX    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Z-Dex    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Z-Dex    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Z-Dex    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z-Dex    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Z-Dex (dextromethorphan hydrobromide    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Z-PAK    (azithromycin)    (azithromycin)

  Z-Pram    (hydrocortisone (oral))    (hydrocortisone (oral))

  Z-Pram    (hydrocortisone rectal (foam, enema))    (hydrocortisone rectal (foam, enema))

  Z-Pram (hydrocortisone acetate 2.35 % / pramoxine hydrochloride 1 % ) Rectal Cream    (hydrocortisone and pramoxine (topical/rectal))    (hydrocortisone and pramoxine (topical/rectal))

  Z-Sleep    (diphenhydramine)    (diphenhydramine)

  Z-Tuss AC    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Z-tuss DM    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Z-Tuss DM (dextromethorphan    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Z-Tuss E    (codeine)    (codeine)

  Z-Tuss E    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Z-Tuss E    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Z-Tuss E    (codeine, guaifenesin, and pseudoephedrine)    (codeine, guaifenesin, and pseudoephedrine)

  Z-Tuss E (codeine phosphate    (codeine, guaifenesin, and pseudoephedrine)    (codeine, guaifenesin, and pseudoephedrine)

  Zabien    (ramipril)    (ramipril)

  Zacare    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)

  Zacare 4/0.2 Kit    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)

  Zacare 8/0.2 Kit    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)    (benzoyl peroxide and sodium hyaluronate topical kit)

  Zaclir    (benzoyl peroxide topical)    (benzoyl peroxide topical)

  Zaclir 4 % Topical Cleansing Lotion    (benzoyl peroxide topical)    (benzoyl peroxide topical)

  Zaclir 8 % Topical Cleansing Lotion    (benzoyl peroxide topical)    (benzoyl peroxide topical)

  Zadine    (azatadine)    (azatadine)

  Zaditor    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  Zaditor 0.025 % (ketotifen fumarate 0.035 % ) Ophthalmic Solution    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  Zaditor Ophthalmic Product    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  zafirlukast

  zaleplon

  Zaltrap    (aflibercept ophthalmic)    (aflibercept ophthalmic)

  Zaltrap    (ziv-aflibercept)    (ziv-aflibercept)

  Zambon brand of alfuzosin hydrochloride    (alfuzosin)    (alfuzosin)

  Zamicet    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zamicet    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zamicet    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zamicet    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zamicet    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zamicet (HYDROcodone bitartrate    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zanaflex    (tizanidine)    (tizanidine)

  Zanamivir    (zanamivir)    (zanamivir)

  Zanamivir Biota Brand    (zanamivir)    (zanamivir)

  Zanamivir GlaxoSmithKline Brand    (zanamivir)    (zanamivir)

  Zanosar    (streptozocin)    (streptozocin)

  Zanosar 1 GM per 10 ML Injectable Solution    (streptozocin)    (streptozocin)

  Zantac    (ranitidine)    (ranitidine)

  zantac [brand name]    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantac 150    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantac 25 Efferdose    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantac 300    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantac 75    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantac EFFERdose    (ranitidine)    (ranitidine)

  Zantryl    (phentermine)    (phentermine)

  Zap brand of Benzocaine/Tetracaine    (tetracaine (injection))    (tetracaine (injection))

  Zarah    (drospirenone and ethinyl estradiol)    (drospirenone and ethinyl estradiol)

  Zarah 28-Day Pack    (drospirenone and ethinyl estradiol)    (drospirenone and ethinyl estradiol)

  Zarontin    (ethosuximide)    (ethosuximide)

  Zaroxolyn    (metolazone)    (metolazone)

  zartan    (cephalexin)    (cephalexin)

  Zavesca    (miglustat)    (miglustat)

  Zazole    (terconazole vaginal)    (terconazole vaginal)

  Zazole 0.4 % Vaginal Cream    (terconazole vaginal)    (terconazole vaginal)

  Zazole 0.8 % Vaginal Cream    (terconazole vaginal)    (terconazole vaginal)

  Zazole Vaginal Product    (terconazole vaginal)    (terconazole vaginal)

  zdv    (zidovudine (oral))    (zidovudine (oral))

  zdv    (zidovudine (injection))    (zidovudine (injection))

  Zeasorb-AF    (miconazole vaginal)    (miconazole vaginal)

  Zeasorb-AF    (miconazole topical)    (miconazole topical)

  Zeasorb-AF 2 % Topical Gel    (miconazole vaginal)    (miconazole vaginal)

  Zeasorb-AF 2 % Topical Gel    (miconazole topical)    (miconazole topical)

  Zeasorb-AF 2 % Topical Lotion    (miconazole vaginal)    (miconazole vaginal)

  Zeasorb-AF 2 % Topical Lotion    (miconazole topical)    (miconazole topical)

  Zeasorb-AF Drying Gel    (miconazole topical)    (miconazole topical)

  Zeba Rx    (bacitracin (injection))    (bacitracin (injection))

  Zeba-Rx    (bacitracin (injection))    (bacitracin (injection))

  Zebeta    (bisoprolol)    (bisoprolol)

  Zebutal    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zebutal    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zebutal    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zebutal (APAP    (acetaminophen, butalbital, and caffeine)    (acetaminophen, butalbital, and caffeine)

  Zebutal Oral Capsule    (acetaminophen, butalbital, and caffeine)    (acetaminophen, butalbital, and caffeine)

  Zecuity    (sumatriptan (oral/nasal))    (sumatriptan (oral/nasal))

  Zecuity    (sumatriptan (injection))    (sumatriptan (injection))

  Zegerid    (omeprazole)    (omeprazole)

  Zegerid    (sodium bicarbonate)    (sodium bicarbonate)

  Zegerid    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid (omeprazole    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid OTC    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid Reformulated Aug 2006    (omeprazole)    (omeprazole)

  Zegerid Reformulated Aug 2006    (sodium bicarbonate)    (sodium bicarbonate)

  Zegerid Reformulated Aug 2006 (omeprazole    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid Reformulated Aug 2006 20-mg Oral Suspension    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid Reformulated Aug 2006 40-mg Oral Suspension    (omeprazole and sodium bicarbonate)    (omeprazole and sodium bicarbonate)

  Zegerid with Magnesium Hydroxide    (omeprazole)    (omeprazole)

  Zegerid with Magnesium Hydroxide    (sodium bicarbonate)    (sodium bicarbonate)

  Zegerid with Magnesium Hydroxide    (magnesium hydroxide)    (magnesium hydroxide)

  Zelapar    (selegiline (oral))    (selegiline (oral))

  Zelapar    (selegiline (transdermal))    (selegiline (transdermal))

  zelastine hydrochloride 0.1 % Nasal Spray    (azelastine nasal)    (azelastine nasal)

  Zelboraf    (vemurafenib)    (vemurafenib)

  Zelepion    (zaleplon)    (zaleplon)

  Zema Pak 10-Day    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema Pak 13-Day    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema Pak 6-Day    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema-Pak 10-Day TaperPak    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema-Pak 10-Day TaperPak    (dexamethasone (injection))    (dexamethasone (injection))

  Zema-Pak 13-Day TaperPak    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema-Pak 13-Day TaperPak    (dexamethasone (injection))    (dexamethasone (injection))

  Zema-Pak 6-Day TaperPak    (dexamethasone (oral))    (dexamethasone (oral))

  Zema-Pak 6-Day TaperPak    (dexamethasone (injection))    (dexamethasone (injection))

  Zemaira    (alpha 1-proteinase inhibitor)    (alpha 1-proteinase inhibitor)

  Zemplar    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemplar 1 MCG Oral Capsule    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemplar 2 MCG Oral Capsule    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemplar 2 MCG/ML Injectable Solution    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemplar 4 MCG Oral Capsule    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemplar 5 MCG/ML Injectable Solution    (paricalcitol)    (paricalcitol)

  Zemuron    (rocuronium)    (rocuronium)

  Zenatane    (isotretinoin (oral))    (isotretinoin (oral))

  Zenchent 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))

  Zenchent 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and norethindrone (HRT))    (ethinyl estradiol and norethindrone (HRT))

  Zenchent Fe    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))

  Zencia Wash    (sulfacetamide sodium and sulfur topical)    (sulfacetamide sodium and sulfur topical)

  Zencia Wash (sulfacetamide sodium 9 % / sulfur 4 % ) Medicated Liquid Soap    (sulfacetamide sodium and sulfur topical)    (sulfacetamide sodium and sulfur topical)

  Zeneca Brand of Amitriptyline Hydrochloride    (amitriptyline)    (amitriptyline)

  Zeneca brand of anastrozole    (anastrozole)    (anastrozole)

  Zeneca brand of bicalutamide    (bicalutamide)    (bicalutamide)

  Zeneca Brand of Primidone    (primidone)    (primidone)

  Zeneca Brand of Propofol    (propofol)    (propofol)

  Zeneca Brand of Quetiapine Fumarate    (quetiapine)    (quetiapine)

  Zeneca brand of zafirkulast    (zafirlukast)    (zafirlukast)

  Zeneca brand of zolmitriptan    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  Zeneca brand of zolmitriptan    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  Zenith Brand of Probenecid    (probenecid)    (probenecid)

  Zenpep    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 10 (amylases 55,000 UNT / lipase 10,000 UNT / proteases 34,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 10 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 15 (amylases 82,000 UNT / lipase 15,000 UNT / proteases 51,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 15 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 20 (amylases 109,000 UNT / lipase 20,000 UNT / proteases 68,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 20 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 25 (amylases 136,000 UNT / lipase 25,000 UNT / protease 85,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 25 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 3 (amylases 16,000 UNT / lipase 3000 UNT / protease 10,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 3 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 5 (amylases 27,000 UNT / lipase 5000 UNT / proteases 17,000 UNT) Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zenpep 5 Delayed Release Capsule    (pancrelipase)    (pancrelipase)

  Zentel    (albendazole)    (albendazole)

  Zentrip    (meclizine)    (meclizine)

  Zenzedi    (dextroamphetamine)    (dextroamphetamine)

  Zeosa    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))

  Zeosa 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))    (ethinyl estradiol and norethindrone (birth control))

  Zeosa 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and norethindrone (HRT))    (ethinyl estradiol and norethindrone (HRT))

  Zephrex-D    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zerit    (stavudine)    (stavudine)

  Zestoretic    (hydrochlorothiazide)    (hydrochlorothiazide)

  Zestoretic    (lisinopril)    (lisinopril)

  Zestoretic    (hydrochlorothiazide and lisinopril)    (hydrochlorothiazide and lisinopril)

  Zestoretic 10/12.5 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and lisinopril)    (hydrochlorothiazide and lisinopril)

  Zestoretic 20/12.5 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and lisinopril)    (hydrochlorothiazide and lisinopril)

  Zestoretic 20/25 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and lisinopril)    (hydrochlorothiazide and lisinopril)

  Zestril    (lisinopril)    (lisinopril)

  Zetamine    (ketamine)    (ketamine)

  Zetar    (coal tar topical)    (coal tar topical)

  Zetia    (ezetimibe)    (ezetimibe)

  Zetonna    (ciclesonide (inhalation))    (ciclesonide (inhalation))

  Zetonna 37 MCG/ACTUAT Nasal Inhaler, 60 ACTUAT    (ciclesonide nasal)    (ciclesonide nasal)

  Zetonna 74 MCG/Day Nasal Inhaler, 60 ACTUAT    (ciclesonide nasal)    (ciclesonide nasal)

  Zflex    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zflex    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zflex    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zgesic    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zgesic    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zgesic    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Ziac    (hydrochlorothiazide)    (hydrochlorothiazide)

  Ziac    (bisoprolol)    (bisoprolol)

  Ziac    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 10/6.25 (bisoprolol fumarate / HCTZ) Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 10/6.25 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 2.5/6.25 (bisoprolol fumarate / HCTZ) Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 2.5/6.25 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 5/6.25 (bisoprolol fumarate / HCTZ) Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziac 5/6.25 Oral Tablet    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)    (hydrochlorothiazide and bisoprolol)

  Ziagen    (abacavir)    (abacavir)

  Ziana    (clindamycin (oral/injection))    (clindamycin (oral/injection))

  Ziana    (tretinoin)    (tretinoin)

  Ziana    (clindamycin and tretinoin (topical))    (clindamycin and tretinoin (topical))

  Ziana (clindamycin phosphate 1.2 % / tretinoin 0.025 % ) Topical Gel    (clindamycin and tretinoin (topical))    (clindamycin and tretinoin (topical))

  Ziana Topical Product    (clindamycin vaginal)    (clindamycin vaginal)

  Ziana Topical Product    (clindamycin topical)    (clindamycin topical)

  Zicam Cough    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zicam Cough Plus D    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zicam Cough Plus D    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zicam Cough Plus D    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zicam Extreme Congestion Relief    (oxymetazoline nasal)    (oxymetazoline nasal)

  Zicam Extreme Congestion Relief 0.05 % Nasal Spray    (oxymetazoline nasal)    (oxymetazoline nasal)

  Zicam Flu Nighttime    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zicam Flu Nighttime    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zicam Flu Nighttime    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zicam Flu Nighttime    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zicam Flu Nighttime    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zicam Flu Nighttime    (doxylamine)    (doxylamine)

  Zicam Flu Nighttime    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Daytime    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Daytime    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Daytime    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Daytime    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Daytime    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Nighttime    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Nighttime    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Nighttime    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Nighttime    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zicam Multi-Symptom Cold and Flu Nighttime    (doxylamine)    (doxylamine)

  Zicam Sinus Relief    (oxymetazoline nasal)    (oxymetazoline nasal)

  Zicam Sinus Relief 0.05 % Nasal Spray    (oxymetazoline nasal)    (oxymetazoline nasal)

  Zicam Sinus Relief Nasal Product    (oxymetazoline nasal)    (oxymetazoline nasal)

  ziconotide

  ziconotide 100 MCG/ML Injectable Solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 100mcg/1mL injection solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 100mcg/1mL solution for injection vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 100mcg/mL injection solution 1mL vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 100mcg/mL injection solution 2mL vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 100mcg/mL injection solution 5mL vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 200mcg/2mL injection solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  ziconotide 25 MCG/ML Injectable Solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 25mcg/mL injection solution 20mL vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 500mcg/20mL injection solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 500mcg/5mL injection solution    (ziconotide)    (ziconotide)

  Ziconotide 500mcg/5mL solution for injection vial    (ziconotide)    (ziconotide)

  Zidovudine    (zidovudine (oral))    (zidovudine (oral))

  Zidovudine    (zidovudine (injection))    (zidovudine (injection))

  zidovudine (AZT)    (zidovudine (oral))    (zidovudine (oral))

  zidovudine (AZT)    (zidovudine (injection))    (zidovudine (injection))

  zidovudine (injection)

  zidovudine (oral)

  zidovudine lamivudine    (lamivudine and zidovudine)    (lamivudine and zidovudine)

  Zidovudine product    (zidovudine (oral))    (zidovudine (oral))

  Zidovudine product    (zidovudine (injection))    (zidovudine (injection))

  Zilactin B    (benzocaine topical)    (benzocaine topical)

  Zilactin Cold Sore 0.1 ML/ML Oral Gel    (benzyl alcohol topical)    (benzyl alcohol topical)

  Zilactin Cold Sore 10 % Oral Gel    (benzyl alcohol topical)    (benzyl alcohol topical)

  Zilactin-B 10 % Mucosal Gel    (benzocaine topical)    (benzocaine topical)

  Zilactin-L    (lidocaine topical)    (lidocaine topical)

  Zilactin-L    (lidocaine viscous)    (lidocaine viscous)

  Zilactin-L Cold Sore Liquid Topical Product    (benzyl alcohol topical)    (benzyl alcohol topical)

  zileuton

  Zimecterin    (ivermectin (oral))    (ivermectin (oral))

  Zimecterin Gold    (praziquantel)    (praziquantel)

  Zimecterin Gold    (ivermectin (oral))    (ivermectin (oral))

  Zinacef    (cefuroxime)    (cefuroxime)

  Zinacef 1.5 GM per 50 ML ADD-Vantage Powder for Injectable Solution    (cefuroxime)    (cefuroxime)

  Zinacef 1.5 GM per 50 ML Injectable Solution    (cefuroxime)    (cefuroxime)

  Zinacef 1.5 GM Vial per 16 ML Injectable Solution    (cefuroxime)    (cefuroxime)

  Zinc    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc Acetate    (zinc acetate)    (zinc acetate)

  Zinc Acetate Anhydrous    (zinc acetate)    (zinc acetate)

  Zinc Acetate, Anhydrous    (zinc acetate)    (zinc acetate)

  Zinc Bacitracin    (bacitracin (injection))    (bacitracin (injection))

  Zinc Gluconate    (zinc gluconate)    (zinc gluconate)

  Zinc Gluconate Trihydrate    (zinc gluconate)    (zinc gluconate)

  zinc glycinate    (bioflavonoids and zinc glycinate)    (bioflavonoids and zinc glycinate)

  ZINC NICOTINATE    (niacin (nicotinic acid))    (niacin (nicotinic acid))

  Zinc Oxide    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide    (topical emollients)    (topical emollients)

  zinc oxide 1.8 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 1.8 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 10 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 10 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide 10 % Topical Powder    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 11.3 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 12 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 12.8 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 13 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 13 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 13.4 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 14.5 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 15 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide 15 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 16 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 20 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 20 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 20 % Topical Paste    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 21 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 21 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 25 % Paste    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 25 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 25 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 25 % Topical Spray    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 28 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 30.6 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 30.6 % Topical Cream    (topical emollients)    (topical emollients)

  zinc oxide 4.9 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 40 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 40 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 5 % Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide 9.38 % Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  zinc oxide topical

  Zinc Oxide Topical Cream    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide Topical Lotion    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide Topical Ointment    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide Topical Powder    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide Topical Product    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Oxide Topical Spray    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  Zinc Sulfate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  zinc sulfate (zinc    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  ZINC SULFATE ANHYDROUS    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc sulfate heptahydrate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc sulfate monohydrate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc Sulfate, Heptahydrate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc sulphate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc sulphate heptahydrate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc sulphate monohydrate    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinc undecylenate    (undecylenic acid topical)    (undecylenic acid topical)

  Zinc, Bacitracin    (bacitracin (injection))    (bacitracin (injection))

  Zinc-220    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zinecard    (dexrazoxane)    (dexrazoxane)

  Zinga    (nizatidine)    (nizatidine)

  Zingo    (lidocaine topical)    (lidocaine topical)

  Zingo    (lidocaine viscous)    (lidocaine viscous)

  Zinnat    (cefuroxime)    (cefuroxime)

  Zinotic    (zinc acetate)    (zinc acetate)

  Zinotic ES    (zinc acetate)    (zinc acetate)

  Zioptan    (tafluprost ophthalmic)    (tafluprost ophthalmic)

  Zioptan 0.0015 % Ophthalmic Solution    (tafluprost ophthalmic)    (tafluprost ophthalmic)

  ziprasidone

  ziprasidone (as ziprasidone hydrochloride monohydrate)    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  ziprasidone (as ziprasidone mesylate)    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  ziprasidone hcl    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  Ziprasidone hydrochloride    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  ziprasidone hydrochloride anhydrous    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  ziprasidone hydrochloride, monohydrate    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  Ziprasidone mesylate    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  ziprazidone    (ziprasidone)    (ziprasidone)

  Zipsor    (diclofenac)    (diclofenac)

  Zirgan    (ganciclovir (oral and injectable))    (ganciclovir (oral and injectable))

  Zirgan    (ganciclovir ophthalmic)    (ganciclovir ophthalmic)

  Zirgan 0.15 % Ophthalmic Gel    (ganciclovir ophthalmic)    (ganciclovir ophthalmic)

  Zirgan Ophthalmic Product    (ganciclovir ophthalmic)    (ganciclovir ophthalmic)

  Zirtek    (cetirizine)    (cetirizine)

  Zispin    (mirtazapine)    (mirtazapine)

  Zithromax    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zithromax (as azithromycin dihydrate)    (azithromycin)    (azithromycin)

  zithromax [brand name]    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zithromax 1 G per 2 Oz Oral Suspension    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zithromax TRI-PAK    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zithromax Z-Pak    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zitromax    (azithromycin)    (azithromycin)

  ziv-aflibercept    (aflibercept ophthalmic)    (aflibercept ophthalmic)

  ziv-aflibercept

  ZLB Bioplasma AG Brand of Rho(D) Immune Globulin    (RHo (D) immune globulin)    (RHo (D) immune globulin)

  Zmax    (azithromycin)    (azithromycin)

  Zmax 2 GM per 60 ML Extended Release Suspension    (azithromycin)    (azithromycin)

  Znlin    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  ZNO    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  ZNO    (topical emollients)    (topical emollients)

  ZNO 20 % Topical Lotion    (zinc oxide topical)    (zinc oxide topical)

  ZnSO4    (zinc sulfate)    (zinc sulfate)

  Zocor    (simvastatin)    (simvastatin)

  Zoden DM Drops    (chlorpheniramine, dextromethorphan, and phenylephrine)    (chlorpheniramine, dextromethorphan, and phenylephrine)

  ZoDerm 6.5 Topical Product    (benzoyl peroxide topical)    (benzoyl peroxide topical)

  Zodryl AC    (codeine)    (codeine)

  Zodryl AC    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Zodryl AC 25    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 25 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 30 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 35 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 40 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 50    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 50 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 60 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC 80 (chlorpheniramine    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl AC Adult    (chlorpheniramine and codeine)    (chlorpheniramine and codeine)

  Zodryl DAC    (codeine)    (codeine)

  Zodryl DAC    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Zodryl DAC    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zodryl DEC    (codeine)    (codeine)

  Zodryl DEC    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zodryl DEC    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zofran    (ondansetron (oral))    (ondansetron (oral))

  Zofran    (ondansetron (injection))    (ondansetron (injection))

  Zofran (as ondansetron hydrochloride dihydrate)    (ondansetron (oral))    (ondansetron (oral))

  Zofran (as ondansetron hydrochloride dihydrate)    (ondansetron (injection))    (ondansetron (injection))

  Zofran ODT    (ondansetron (oral))    (ondansetron (oral))

  Zofran ODT    (ondansetron (injection))    (ondansetron (injection))

  Zohydro    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zohydro ER    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zoladex    (goserelin)    (goserelin)

  zoledronic acid

  Zoledronic acid 800mcg/mL injection 5mL vial    (zoledronic acid)    (zoledronic acid)

  Zoledronic acid 800micrograms/mL infusion concentrate 5mL vial    (zoledronic acid)    (zoledronic acid)

  Zolinza    (vorinostat)    (vorinostat)

  zolmitriptan    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  zolmitriptan    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  zolmitriptan (nasal)

  zolmitriptan (oral)

  Zolmitriptan zmt    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  Zolmitriptan zmt    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  Zoloft    (sertraline)    (sertraline)

  Zoloft (as sertraline hydrochloride)    (sertraline)    (sertraline)

  zolpidem

  Zolpidem hemitartrate    (zolpidem)    (zolpidem)

  Zolpidem tartrate    (zolpidem)    (zolpidem)

  Zolpimist    (zolpidem)    (zolpidem)

  Zolvit    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zolvit    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zolvit    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zolvit    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zolvit    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zolvit (APAP    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zometa    (zoledronic acid)    (zoledronic acid)

  Zomig    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  Zomig    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  Zomig-ZMT    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  Zomig-ZMT    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  Zomigoro    (zolmitriptan (oral))    (zolmitriptan (oral))

  Zomigoro    (zolmitriptan (nasal))    (zolmitriptan (nasal))

  Zonalon    (doxepin (Sinequan))    (doxepin (Sinequan))

  Zonalon    (doxepin (Silenor))    (doxepin (Silenor))

  Zonatuss    (benzonatate)    (benzonatate)

  Zonegran    (zonisamide)    (zonisamide)

  zonisamide

  Zorbtive    (somatropin)    (somatropin)

  Zorcaine    (epinephrine injection)    (epinephrine injection)

  Zorprin    (aspirin (oral))    (aspirin (oral))

  Zorprin    (aspirin (rectal))    (aspirin (rectal))

  Zortress    (everolimus (Afinitor))    (everolimus (Afinitor))

  Zortress    (everolimus (Zortress))    (everolimus (Zortress))

  Zorvolex    (diclofenac)    (diclofenac)

  Zostavax    (zoster vaccine live)    (zoster vaccine live)

  Zostavax 19,400 PFU in 0.65 ML Injectable Suspension    (zoster vaccine live)    (zoster vaccine live)

  Zostavax 29,800 UNT/ML Injectable Suspension    (zoster vaccine live)    (zoster vaccine live)

  Zoster Vaccine    (zoster vaccine live)    (zoster vaccine live)

  zoster vaccine live

  Zostrix    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix 0.025 % Topical Cream    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix 0.075 % Topical Cream    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix 0.25 % Topical Cream    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Diabetic Foot Pain    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Foot Pain    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Hot Therapy 0.025 % Topical Cream    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Neuropathy    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Sports    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Sports Topical Product    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix Topical Product    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zostrix-HP    (capsaicin topical)    (capsaicin topical)

  Zosyn    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn (piperacillin    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn (piperacillin 2 GM / tazobactam 0.25 GM) per 10 ML Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn (piperacillin 3 GM / tazobactam 0.375 GM) per 15 ML Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn (piperacillin 4 GM / tazobactam 0.5 GM) per 20 ML Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn 200/25 Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn 40/5 (piperacillin    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn 40/5 Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn 60/7.5 (piperacillin    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn 60/7.5 Injectable Solution    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zosyn Injectable Product    (piperacillin and tazobactam)    (piperacillin and tazobactam)

  Zotex    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zotex    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zotex    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex (dextromethorphan hydrobromide    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Zotex C    (codeine)    (codeine)

  Zotex C    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex C    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex DMX    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zotex DMX    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zotex DMX (dextromethorphan hydrobromide    (dextromethorphan and guaifenesin)    (dextromethorphan and guaifenesin)

  Zotex GPX    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex GPX    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zotex GPX    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex GPX (guaiFENesin    (guaifenesin and phenylephrine)    (guaifenesin and phenylephrine)

  Zotex HC    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex HC    (dexchlorpheniramine)    (dexchlorpheniramine)

  Zotex HC    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zotex HC    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex LAX (dextromethorphan hydrobromide    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Zotex PE    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex PE    (brompheniramine)    (brompheniramine)

  Zotex PE    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex PE (brompheniramine maleate    (brompheniramine and phenylephrine)    (brompheniramine and phenylephrine)

  Zotex-12    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zotex-12    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex-12    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex-12 (dextromethorphan tannate    (dextromethorphan, phenylephrine, and pyrilamine)    (dextromethorphan, phenylephrine, and pyrilamine)

  Zotex-12D    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Zotex-12D    (dextromethorphan)    (dextromethorphan)

  Zotex-12D    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zotex-12D    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  Zotex-12D (chlorpheniramine maleate    (chlorpheniramine, dextromethorphan, and phenylephrine)    (chlorpheniramine, dextromethorphan, and phenylephrine)

  Zotex-D    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zotex-D    (carbetapentane)    (carbetapentane)

  Zotex-EX    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)    (dextromethorphan, guaifenesin, and phenylephrine)

  Zoton    (lansoprazole)    (lansoprazole)

  Zovia 1/35    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)

  Zovia 1/35E 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)

  Zovia 1/50    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)

  Zovia 1/50E 28 Day Pack    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)    (ethinyl estradiol and ethynodiol diacetate)

  Zovirax    (acyclovir (oral))    (acyclovir (oral))

  Zovirax    (acyclovir (injection))    (acyclovir (injection))

  Zovirax    (acyclovir topical)    (acyclovir topical)

  Zovirax 5 % Topical Cream    (acyclovir topical)    (acyclovir topical)

  Zovirax 5 % Topical Ointment    (acyclovir topical)    (acyclovir topical)

  Zovirax for Injection    (acyclovir (oral))    (acyclovir (oral))

  Zovirax for Injection    (acyclovir (injection))    (acyclovir (injection))

  Zovirax Topical    (acyclovir topical)    (acyclovir topical)

  Zoxan    (doxazosin)    (doxazosin)

  Zubsolv    (naloxone)    (naloxone)

  Zubsolv    (buprenorphine (oral))    (buprenorphine (oral))

  Zubsolv    (buprenorphine transdermal (skin patch))    (buprenorphine transdermal (skin patch))

  Zubsolv    (buprenorphine (injection))    (buprenorphine (injection))

  Zubsolv    (buprenorphine and naloxone)    (buprenorphine and naloxone)

  Zubsolv 1.4/0.36 (buprenorphine HCl / naloxone HCl dihydrate) Sublingual Tablet    (buprenorphine and naloxone)    (buprenorphine and naloxone)

  Zubsolv 1.4/0.36 Sublingual Tablet    (buprenorphine and naloxone)    (buprenorphine and naloxone)

  Zubsolv 5.7/1.4 (buprenorphine HCl / naloxone HCl dihydrate) Sublingual Tablet    (buprenorphine and naloxone)    (buprenorphine and naloxone)

  Zubsolv 5.7/1.4 Sublingual Tablet    (buprenorphine and naloxone)    (buprenorphine and naloxone)

  Zuplenz    (ondansetron (oral))    (ondansetron (oral))

  Zuplenz    (ondansetron (injection))    (ondansetron (injection))

  Zutripro    (chlorpheniramine)    (chlorpheniramine)

  Zutripro    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zutripro    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zutripro    (chlorpheniramine, hydrocodone, and pseudoephedrine)    (chlorpheniramine, hydrocodone, and pseudoephedrine)

  Zutripro (chlorpheniramine maleate    (chlorpheniramine, hydrocodone, and pseudoephedrine)    (chlorpheniramine, hydrocodone, and pseudoephedrine)

  Zyban    (bupropion)    (bupropion)

  Zyban (Anti-Smoking)    (bupropion)    (bupropion)

  Zyban Advantage Pack    (bupropion)    (bupropion)

  Zyclara    (imiquimod topical)    (imiquimod topical)

  Zyclara 2.5 % Topical Cream    (imiquimod topical)    (imiquimod topical)

  Zyclara 3.75 % Topical Cream    (imiquimod topical)    (imiquimod topical)

  Zyclara Pump    (imiquimod topical)    (imiquimod topical)

  Zyclara Topical Product    (imiquimod topical)    (imiquimod topical)

  Zydaclin    (clindamycin (oral/injection))    (clindamycin (oral/injection))

  Zydol    (tramadol)    (tramadol)

  zydol sr    (tramadol)    (tramadol)

  Zydone    (acetaminophen (oral))    (acetaminophen (oral))

  Zydone    (acetaminophen (rectal))    (acetaminophen (rectal))

  Zydone    (acetaminophen (injection))    (acetaminophen (injection))

  Zydone    (hydrocodone (oral))    (hydrocodone (oral))

  Zydone 10/400 (HYDROcodone bitartrate / APAP) Oral Tablet    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zydone 5/400 (HYDROcodone bitartrate / APAP) Oral Tablet    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zydone 7.5/400 (HYDROcodone bitartrate / APAP) Oral Tablet    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zydone 7.5/400 Oral Tablet    (acetaminophen and hydrocodone)    (acetaminophen and hydrocodone)

  Zyflo    (zileuton)    (zileuton)

  Zyflo CR    (zileuton)    (zileuton)

  Zylet    (tobramycin (inhalation))    (tobramycin (inhalation))

  Zylet    (tobramycin (injection))    (tobramycin (injection))

  Zylet    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)

  Zylet (loteprednol etabonate    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)

  Zylet (loteprednol etabonate 0.5 % / tobramycin 0.3 % ) Ophthalmic Suspension    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)

  Zylet Ophthalmic Product    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)    (loteprednol and tobramycin ophthalmic)

  Zyloprim    (allopurinol)    (allopurinol)

  Zyloric    (allopurinol)    (allopurinol)

  Zymar    (gatifloxacin ophthalmic)    (gatifloxacin ophthalmic)

  Zymaxid    (gatifloxacin ophthalmic)    (gatifloxacin ophthalmic)

  Zymaxid 0.5 % Ophthalmic Solution    (gatifloxacin ophthalmic)    (gatifloxacin ophthalmic)

  Zymaxid Ophthalmic Product    (gatifloxacin ophthalmic)    (gatifloxacin ophthalmic)

  Zymine    (triprolidine)    (triprolidine)

  Zymine D    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zymine D    (triprolidine)    (triprolidine)

  Zymine D (pseudoephedrine hydrochloride    (pseudoephedrine and triprolidine)    (pseudoephedrine and triprolidine)

  Zymine DXR    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  Zymine DXR    (triprolidine)    (triprolidine)

  Zymine DXR (pseudoephedrine tannate    (pseudoephedrine and triprolidine)    (pseudoephedrine and triprolidine)

  Zymine XR    (triprolidine)    (triprolidine)

  Zymine-D    (pseudoephedrine and triprolidine)    (pseudoephedrine and triprolidine)

  Zyncof    (dextromethorphan and guaifenesin)    (dextromethorphan and guaifenesin)

  ZyPram    (hydrocortisone (oral))    (hydrocortisone (oral))

  ZyPram    (hydrocortisone rectal (foam, enema))    (hydrocortisone rectal (foam, enema))

  ZyPram (hydrocortisone acetate 2.35 % / pramoxine hydrochloride 1 % ) Rectal Cream    (hydrocortisone and pramoxine (topical/rectal))    (hydrocortisone and pramoxine (topical/rectal))

  Zyprexa    (olanzapine (oral))    (olanzapine (oral))

  Zyprexa    (olanzapine (injection))    (olanzapine (injection))

  ZyPREXA Relprevv    (olanzapine (oral))    (olanzapine (oral))

  ZyPREXA Relprevv    (olanzapine (injection))    (olanzapine (injection))

  Zyprexa Zydis    (olanzapine (oral))    (olanzapine (oral))

  ZyPREXA Zydis    (olanzapine (injection))    (olanzapine (injection))

  Zyrphen    (phenylephrine)    (phenylephrine)

  Zyrphen    (guaifenesin)    (guaifenesin)

  Zyrphen    (phenylephrine (rectal))    (phenylephrine (rectal))

  ZyrTEC    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC (cetirizine dihydrochloride    (cetirizine)    (cetirizine)

  zyrtec [brand name]    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC Children's Dye-Free Sugar-Free    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC Children's Perfect Measure    (cetirizine)    (cetirizine)

  zyrtec d    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  zyrtec d    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC Dissolve    (cetirizine)    (cetirizine)

  Zyrtec Hives    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC Itchy Eye    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  Zyrtec Itchy Eye 0.025 % (ketotifen fumarate 0.035 % ) Ophthalmic Solution    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  ZyrTEC Itchy Eye 0.025 % Ophthalmic Solution    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  ZyrTEC Itchy Eye Ophthalmic Product    (ketotifen ophthalmic)    (ketotifen ophthalmic)

  ZyrTEC Liquid Gels    (cetirizine)    (cetirizine)

  ZyrTEC-D    (pseudoephedrine)    (pseudoephedrine)

  ZyrTEC-D    (cetirizine)    (cetirizine)

  Zyrtec-D    (cetirizine and pseudoephedrine)    (cetirizine and pseudoephedrine)

  ZyrTEC-D (cetirizine dihydrochloride    (cetirizine and pseudoephedrine)    (cetirizine and pseudoephedrine)

  Zytiga    (abiraterone)    (abiraterone)

  Zyvox    (linezolid (oral/injection))    (linezolid (oral/injection))

  ZZZ Sleep    (diphenhydramine)    (diphenhydramine)

  Zzzquil    (diphenhydramine)    (diphenhydramine)

  ZZZTime    (diphenhydramine)    (diphenhydramine)

  [Back to top]